Partners bij de totstandkoming

SSFH staat voor Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg. SSFH stimuleert het bieden van stageplaatsen, brengt vraag en aanbod bij elkaar voor ondersteunende beroepen in de huisartsenzorg, werkt aan de verhoging van de kwaliteit van opleidingen, doet onderzoek naar de arbeidsmarkt nu en in de toekomst, biedt werkgevers HR-tools en bevordert veilig en gezond werken in de huisartsenzorg.

SSFH wordt bestuurd door de cao-partijen in de huisartsenzorg. Dit zijn: