Geldigheid

De Arbocatalogus heeft een geldigheidsduur voor de periode tot en met 31 december 2021 (onder voorbehoud). Na elke 3 jaar zal deze Arbocatalogus door de sociale partners worden geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd. Wijzigingen zullen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de I-SZW.