Immunisatie

Beschrijving oplossing: 

Immunisatie is een individueel af te wegen maatregel (op basis van de RI&E). Het is geen onderdeel van de maatregelen volgens de systematiek van de arbeidshygienische strategie. Veel mensen zijn door het Rijksvaccinatieprogramma al beschermd tegen een aantal ziekten. Dit programma biedt echter geen bescherming tegen alle beroepsmatige infectierisico’s. Daarnaast hebben ook niet alle mensen deze vaccinaties gehad.

  • De werkgever is verplicht om werknemers die in hun werk risico lopen blootgesteld te worden aan besmetting, in de gelegenheid te stellen zich te laten inenten tegen een aantal besmettelijke aandoeningen, zoals hepatitis B, verwachte grieppandemieën, polio, rode hond en kinkhoest. Van werknemers die ingeënt zijn tegen hepatitis B moet dit op de vaccinatiekaart zijn bijgeschreven. Medewerkers hoeven hier niet verplicht voor te zijn ingeënt, maar vaccinatie en registratie wordt wel aangeraden.
  • In de huisartsenpraktijken en op de huisartsenposten moeten afspraken worden gemaakt over wie toezicht houdt op de immunisatie van de medewerkers.
  • Het is belangrijk om medewerkers van de huisartsenpraktijken en de huisartsenposten uitleg te geven over de redenen van het vaccineren, vooral van de sterk aanbevolen vaccinatie tegen hepatitis B. Op de site van de RIVM wordt doorverwezen naar Richtlijnen opgesteld door het Landelijk Coordinatie Centrum Infectiepreventie. Daar is informatie te vinden voor zowel risicolopers als de dragers van het hepatitis B virus.

Vaccinatie geeft bescherming tegen de nadelige effecten van een besmetting. Het Kennissysteem Infectieziekten en Arbeid geeft Vaccinatieadvies voor bepaalde typen werkzaamheden. Klik hier voor meer informatie.

Oplossing voor arborisico: 

Infectiepreventie

Minimum eisen: 

Er moet een hygieneprotocol zijn.

Tips: 

Maak duidelijke afspraken over het naleven van het hygienebeleid.

Relevante wet- en regelgeving: 
  • Arbobesluit artikel 4.91

Een korte omschrijving en een link naar de volledige teksten van de artikelen staan onder het wettelijk kader van de risicogroep. 

Bronnen/achtergrondinformatie: 

Zie ook de oplossing Hygienemaatregelen.

Randvoorwaarden: 

De handelswijze moet bekend zijn bij de medewerkers die risico lopen op accidenteel bloedcontact.

Onderdeel van de Arbeidshygiënische Strategie: 
Collectieve bescherming vrijblijvend
Datum oplossing geplaatst: 
23 januari 2016
Trefwoorden: 
prikaccidenten
naaldcontainer
accidenteel bloedcontact
protocol
prikwond
snijwond
bijtwond