Hygienemaatregelen

Beschrijving oplossing: 

Het voorkomen van accidenteel bloedcontact vraagt om werkdiscipline, waarvan het naleven van de algemene hygiëne richtlijnen en het gebruik van beschermende kleding deel uitmaken. Bij het verzorgen van wonden en het verrichten van ingrepen waarbij de huid of de slijmvliezen doorbroken worden, is het noodzakelijk vooraf de handen en onderarmen zeer goed te reinigen. Deze reiniging is niet mogelijk wanneer de handen en/of de onderarmen met sieraden zijn bedekt.

  • Tijdens het verzorgen van wonden of het verrichten van ingrepen bij een patiënt worden geen ringen, armbanden of polshorloges gedragen.
  • Een sieraad of een piercing dient te worden verwijderd wanneer dit hinderlijk is bij de verzorging/behandeling van de patiënt, of wanneer de piercing ontstoken is.

De algemene hygiënerichtlijn geeft informatie over reinigen, desinfecteren en steriliseren. Deze onderwerpen worden hieronder verder toegelicht.

  1. Reinigen. Onder reinigen wordt verstaan het verwijderen van zichtbaar vuil en onzichtbaar organisch materiaal om te voorkomen dat micro-organismen zich kunnen handhaven, vermeerderen en worden verspreid. De keuze voor nat of droog reinigen is afhankelijk van de aard van de vervuiling. Reiniging van de vloer gebeurt bij voorkeur met een droog systeem omdat de vloer dan na reiniging direct weer begaanbaar is. Bij aangehecht vuil is droge reiniging niet afdoende en moet een nat systeem gebruikt worden.
  2. Desinfecteren. Desinfecteren is het inactiveren of reduceren van de schadelijke micro-organismen op levenloze oppervlakken alsmede op de huid en slijmvliezen tot een aanvaardbaar niveau. Desinfecteren van oppervlakken en instrumenten kan zowel chemisch als thermisch worden gerealiseerd. Thermisch desinfecteren verdient de voorkeur boven chemisch desinfecteren (waar dat mogelijk is). Desinfecteren is nodig voor instrumenten die in aanraking komen met de intacte huid of slijmvliezen. Desinfecteren is ook nodig voor oppervlakken en instrumenten die bevuild zijn met schadelijke micro-organismen of met bloed of lichaamsvloeistoffen met zichtbare bloedsporen.
  3. Steriliseren. Onder sterilisatie wordt een proces verstaan dat alle micro-organismen op of in een voorwerp doodt of inactiveert zodanig dat de kans op de aanwezigheid van levende organismen per gesteriliseerde eenheid kleiner is dan één op een miljoen. Sterilisatie is nodig voor instrumenten en textiel die de barrière van de huid en/of de slijmvliezen doorbreken en derhalve in aanraking komen met steriele weefsels. Als basisregel geldt: reinigen gaat altijd vooraf aan steriliseren. Na huishoudelijke reiniging en/of reiniging in een ultrasoon reinigingsbad moeten de instrumenten en het textiel verpakt worden in laminaatzakjes voor sterilisatie. Steriliseren wordt uitgevoerd met behulp van een stoomsterilisator. Het kan voorkomen dat beroepsgroepen (tandartsen, huisartsen e.d.) zelf nadere regels hebben opgesteld met betrekking tot sterilisatie. Raadpleeg, als u tot een van deze beroepsgroepen behoort, altijd eerst deze regels voordat u gaat steriliseren.
Oplossing voor arborisico: 

Infectiepreventie

Minimum eisen: 

Er moet een hygienebeleid (en -protocol) zijn.

Andere voordelen bij toepassing oplossing: 

Een schone omgeving met zichtbare aandacht voor hygiene draagt bij aan een overzichtelijke en rustige sfeer.

Tips: 

Maak duidelijke afspraken over het naleven van het hygienebeleid.

Relevante wet- en regelgeving: 
  • Arbobesluit artikel 4.89

Een korte omschrijving en een link naar de volledige teksten van de artikelen staan onder het wettelijk kader van de risicogroep. 

Succes- en faalfactoren: 

Iedereen moet zich bewustzijn van de risico's van het niet naleven van het hygienebeleid en moet onderdeel zijn van de organisatiecultuur. Besteed periodiek aandacht aan het hygienebeleid en scherp regels periodiek aan om het levend te houden met inbreng van een ieder.

Randvoorwaarden: 

Het hygienebeleid moet bij iedereen bekend zijn en onderdeel van het inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers.

Onderdeel van de Arbeidshygiënische Strategie: 
Bronaanpak vrijblijvend
Datum oplossing geplaatst: 
23 januari 2016
Trefwoorden: 
prikaccidenten
naaldcontainer
accidenteel bloedcontact
protocol
prikwond
snijwond
bijtwond