Handelswijze na accidenteel prik-, bijt-, snij- of spatincident

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Beschrijving oplossing: 

Na accidenteel bloedcontact moet de volgende handelswijze gevolgd worden:

  • Prik-, snij- of bijtwond: laat na het accident goed doorbloeden; spoel de wond met water of fysiologisch zout uit; vervolgens moet de wond gedesinfecteerd worden met een huiddesinfectans: alcohol 70% of chloorhexidine 0,5% in alcohol 70%.
  • Recappen is verboden. Gebruikte naalden moeten altijd direct in een speciaal voor dit doel ontworpen afvoercontainer worden gedeponeerd. Dit geldt niet alleen voor naalden die gebruikt zijn om bloed af te nemen, maar ook voor naalden die gebruikt zijn voor intramusculaire of subcutane toediening, bijvoorbeeld de toediening van insuline.
  • Spataccidenten op de huid of slijmvliezen (oog, mond): spoel het oppervlak direct en grondig met fysiologisch zout of eventueel water.
  • Inventariseer wat er precies gebeurd is en inspecteer de verwonding. Neem vervolgens zo spoedig mogelijk contact op met de organisatie of persoon waar de huisartspraktijk of huisartsenpost protocollaire afspraken mee heeft gemaakt (zoals bijvoorbeeld de GGD) over het melden van prikaccidenten.
  • Afhankelijk van de risico-inschatting van het incident moet binnen twee uur begonnen worden met medicatie die de kans op besmetting reduceert.
  • Zorg voor een cultuur in de praktijk waarbij gemakkelijk en laagdrempelig melding van dit soort accidenten gedaan kan worden.
  • De medewerker mag altijd een arbeidsgezondheids­kundig onderzoek ondergaan na het accident.
Oplossing voor arborisico: 

Infectiepreventie

Minimum eisen: 

Er moet een protocol zijn waarin is aangegeven hoe gehandeld moet worden na accidenteel bloedcontact.

Tips: 

Het is van belang om op zo kort mogelijke termijn te overleggen met de deskundige om een vervolgbeleid af te spreken.

Relevante wet- en regelgeving: 
  • Arbobesluit artikel 4.91

Een korte omschrijving en een link naar de volledige teksten van de artikelen staan onder het wettelijk kader van de risicogroep. 

Bronnen/achtergrondinformatie: 
Randvoorwaarden: 

De handelswijze moet bekend zijn bij de medewerkers die risico lopen op accidenteel bloedcontact.

Onderdeel van de Arbeidshygiënische Strategie: 
Individuele bescherming verplicht
Datum oplossing geplaatst: 
22 januari 2016
Trefwoorden: 
prikaccidenten
naaldcontainer
accidenteel bloedcontact
protocol
prikwond
snijwond
bijtwond