Prik-, bijt-, snij- of spatincident

Bij een prik- of snijaccident komt bloed (of een andere lichaamsvloeistof) van de ene persoon via een scherp voorwerp, bijvoorbeeld een injectienaald of scalpel, in het lichaam van een ander. Bij een spataccident betreft het bloed dat op slijmvliezen of niet-intacte huid terechtkomt. Bij een bijtaccident ten slotte komt bloed op mondslijmvlies of speeksel in een open wond. Via prik-, bijt-, snij- en spataccidenten kunnen hepatitis B-virus (HBV), hepatitis C-virus (HCV) en Humaan Immunodeficiëntie Virus (hiv) worden overgedragen. 

Door een van de oplossingen aan te klikken wordt een beschrijving van de oplossing getoond, in de volgorde van de arbeidshygiënische strategie zoals de Arbo-wet voorschrijft.
Dat wil zeggen dat bronaanpak (wegnemen van het risico) de voorkeur heeft, daarna collectieve bescherming, dan individuele bescherming en daarna eventueel het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm).
Het is eveneens mogelijk een selectie van Oplossingen te maken voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoOplossingArbeidshygiënische Strategie
Prik-, bijt-, snij- of spatincident
HygienemaatregelenBronaanpak vrijblijvend
 
ImmunisatieCollectieve bescherming vrijblijvend
 
NaaldcontainersCollectieve bescherming verplicht
 
Handelswijze na accidenteel prik-, bijt-, snij- of spatincidentIndividuele bescherming verplicht
 
Persoonlijke beschermingsmiddelenPersoonlijke beschermingsmiddel (pbm) verplicht
OplossingArbeidshygiënische Strategie
Risico Prik-, bijt-, snij- of spatincident
HygienemaatregelenBronaanpak vrijblijvend
ImmunisatieCollectieve bescherming vrijblijvend
NaaldcontainersCollectieve bescherming verplicht
Handelswijze na accidenteel prik-, bijt-, snij- of spatincidentIndividuele bescherming verplicht
Persoonlijke beschermingsmiddelenPersoonlijke beschermingsmiddel (pbm) verplicht