Veilig werken met vloeibaar stikstof

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Beschrijving oplossing: 

Er moet zorgvuldig met vloeibaar stikstof worden omgegaan omdat vloeibaar stikstof extreem koud is, de zuurstof in de omgevingslucht verdringt en snel druk kan opbouwen. Vloeibaar stikstof wordt binnen de huisartsenpraktijk of huisartsenpost getransporteerd en opgeslagen. Soms wordt het vloeibare stikstof door een medewerker zelf opgehaald bij de leverancier.

 • Vloeibaar stikstof kan veilig getransporteerd worden door gebruik te maken van een speciale draagbaar Dewarvat (soort thermoskan) met deksel en ontluchting. Een open Dewarvat is niet veilig.
 • Bij de opslag van meer dan 3 kg vloeibaar stikstof moet er voldoende ventilatie aanwezig zijn in de opslagruimte. Als de ruimte kleiner is dan 100 m3 moet er een 4-voudige luchtverversing per uur zijn,  in ruimtes boven de 100 m3 moet er een 2-voudige luchtverversing per uur zijn.
Oplossing voor arborisico: 

Gevaarlijke stoffen.

Minimum eisen: 
 • Met vloeibaar stikstof moet veilig worden omgegaan. Stel een protocol op voor veilig werken met stikstof. Bespreek de risico's en het protocol met de medewerkers die regelmatig werken met vloeibaar stikstof.
 • Draag beschermende kleding, cryo handschoenen en een veiligheidsbril of gelaatsmasker.
Tips: 
 • Besteed jaarlijks aandacht aan instructie/scholing van de medewerkers die omgaan met vloeibare stikstof.
 • Raak vloeibare stikstof of daarmee gekoelde delen niet aan met de  handen of de huid.
 • Als er veel vloeibaar stikstof gebruikt wordt maak dan gebruik van een zuurstofdetector in de opslagruimte.
Relevante wet- en regelgeving: 
 • Arbobesluit artikel 4.1b
 • Arbobesluit artikel 4.1 c
 • Arbobesluit artikel 4.6
 • Arbobesluit artikel 4.7
 • Arbobesluit artikel 4.10d
 • Arbobesluit artikel 5.2

Een korte omschrijving en een link naar de volledige teksten van de artikelen staan onder het wettelijk kader van de risicogroep. 

Bronnen/achtergrondinformatie: 
Succes- en faalfactoren: 

Periodieke voorlichting en instructie helpt om de medewerkers steeds beter veiligheidsbewust te laten zijn. Plan instructie over het werken met vloeibaar stikstof periodiek in.

Randvoorwaarden: 
 • Er is een protocol "Veilig werken met stikstof".
 • Alle betrokken medewerkers zijn geïnstrueerd over het veilig werken met vloeibaar stikstof.
Onderdeel van de Arbeidshygiënische Strategie: 
Collectieve bescherming verplicht
Datum oplossing geplaatst: 
21 januari 2016
Trefwoorden: 
dewarvat
vloeibaar stikstof
transport
ventilatie
cryo handschoenen