Bedrijfshulpverlening

Oplossing status: 
In ontwikkelingIn ontwikkeling
Beschrijving oplossing: 

Iedere huisartsenpraktijk of  -post is verplicht om bedrijfshulp­verlening (BHV) te organiseren.
BHV omvat:

 • eerste hulp bij ongevallen;
 • brandbestrijding (bijv. het kunnen hanteren van een brandblusser);
 • het ontruimen van het pand waarbij met name aandacht nodig is voor patiënten die niet altijd zelfredzaam zijn (slecht ter been zijnde patiënten, gehandicapten);
 • het zo snel mogelijk alarmeren van politie, brandweer of ambulance.

Verwacht mag worden dat in een huisartsenpraktijk of –post  al voldoende deskundige medewerkers en voldoende middelen aanwezig zijn voor eerste hulp bij ongevallen, zodat er alleen aandacht nodig is voor brandbestrijding, ontruiming en alarmering.

Het organiseren van de BHV bestaat uit:

 • Zorgen voor voldoende BHV-ers om de BHV-taken goed te kunnen uitvoeren: er is er tenminste altijd één BHV-er aanwezig. Een BHV-er heeft een adequate opleiding gevolgd en volgt tenminste iedere twee jaar een herhalingscursus.
 • Voorlichting aan de medewerkers in de praktijk of post over wat zij moeten doen bij een noodsituatie, zoals alarm slaan bij BHV-er en hulpdiensten, instructies van de BHV-er volgen, weten hoe ze zich via een vluchtroute naar de nooduitgang moeten begeven en waar men zich buiten moet verzamelen.
 • Het organiseren, uitvoeren en evalueren van ontruimingsoefeningen.
 • Speciale aandacht voor omgaan met risicovolle ruimtes (bijv. opslag gevaarlijke stoffen) en speciale risicogroepen (zoals gehandicapten en niet-zelfredzame personen) 
Oplossing voor arborisico: 
 • Basisafspraken over arbo - Uitvoering arbobeleid
 • In geval van nood - Noodvoorzieningen
Minimum eisen: 

De BHV moet altijd afgestemd zijn op de organisatie.

Tips: 
 • Medewerkers die al geschoold zijn in levensreddende handelingen kunnen vrijstelling van dit onderdeel krijgen en toch een volledig BHV certificaat ontvangen. Medewerkers volgen dan alleen de module Brand, Communicatie en Ontruiming van de BHV. Dit betekent dat de basiscursus wordt teruggebracht naar één dag in plaats van twee dagen en dat de herhalingscursus één dagdeel duurt in plaats van een hele dag. Bij de aanmelding moet er wel altijd expliciet gevraagd worden om deze vrijstelling. Aanbieders zijn onder andere Maetis en MKB cursus en training.
 • In een kleine praktijk of op een kleine post met enkele medewerkers is het moeilijk om het zo te regelen dat er altijd een BHV-er aanwezig is. Men kan dan samenwerken met de andere bedrijven in de buurt en een schema opstellen op welke dag welke BHV-er aanwezig is. Dit schema moet wel bekend gemaakt worden bij alle aangesloten bedrijven zodat alle medewerkers weten welke bedrijfshulpverlener (BHV-er) die dag dienst heeft.
Relevante wet- en regelgeving: 
 • Arbowet artikel 15 

Een korte omschrijving en een link naar de volledige teksten van de artikelen staan onder het wettelijk kader van de risicogroep.  

Bronnen/achtergrondinformatie: 
Succes- en faalfactoren: 
 • Kies alleen gemotiveerde medewerkers die BHV-er willen worden.
Onderdeel van de Arbeidshygiënische Strategie: 
Collectieve bescherming verplicht
Datum oplossing geplaatst: 
22 mei 2016
Trefwoorden: 
Bedrijfshulpverlening
BHV
BHV-er
BHV-opleiding
herhaalopleiding
eerstehulpverlening