Uitvoering arbobeleid

Elke huisartsenpraktijk of –post met meer dan 25 medewerkers is verplicht ten minste één preventiemedewerker aan te stellen. In een praktijk of post met minder dan 25 medewerkers mag de locatiemanager zelf deze taak op zich nemen. De preventiemedewerker kan helpen bij het uitvoeren van het arbobeleid.

Door een van de oplossingen aan te klikken wordt een beschrijving van de oplossing getoond, in de volgorde van de arbeidshygiënische strategie zoals de Arbo-wet voorschrijft.
Dat wil zeggen dat bronaanpak (wegnemen van het risico) de voorkeur heeft, daarna collectieve bescherming, dan individuele bescherming en daarna eventueel het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm).
Het is eveneens mogelijk een selectie van Oplossingen te maken voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoOplossingArbeidshygiënische Strategie
Uitvoering arbobeleid
BedrijfshulpverleningCollectieve bescherming verplicht
 
PreventiemedewerkerCollectieve bescherming verplicht
OplossingArbeidshygiënische Strategie
Risico Uitvoering arbobeleid
BedrijfshulpverleningCollectieve bescherming verplicht
PreventiemedewerkerCollectieve bescherming verplicht