Zwangeren en werktijd

Oplossing status: 
Goedgekeurd door Inspectie SZWGoedgekeurd door Inspectie SZW
Beschrijving oplossing: 

Er moet rekening worden met de werktijden van zwangere medewerksters tot zes maanden na de bevalling, vanwege de specifieke (individuele) omstandigheden. Doel is dat het werk geen risico met zich meebrengt voor de veiligheid en gezondheid van de medewerksteren en geen terugslag veroorzaakt op de zwangerschap of lactatie.

Een zwangere medewerkster heeft in elk geval recht op:
 • regelmatige werktijden;
 • geen verplichting om:
  • meer dan 10 uren per dienst te werken;
  • meer dan 50 uren per week voor een periode van 4 weken te werken;
  • meer dat 45 uren per week voor een periode van 16 weken te werken.
  • (overleg hierover in voorkomende gevallen met de huisarts / leidinggevende)
 • geen plicht tot overwerk en minimaal 12 uur herstel tussen 2 diensten;
 • geen avond- of nachtdiensten;
 • één of meer extra pauzes (af te spreken in overleg tussen werknemer, bedrijfsarts en werkgever tot max. 1/8 deel van de werktijd);
 • zwangerschapsonderzoek in werktijd;
 • borstvoeding /kolven in werktijd, tot een maximum van 1/4 van de werktijd.

Zie ook de oplossing: Zwangere en borstvoeding.

Oplossing voor arborisico: 

Basisafspraken over arbo.

Minimum eisen: 

De werkgever moet de risico’s voor de zwangere inventariseren en daarop maatregelen nemen.

Relevante wet- en regelgeving: 
 • Arbobesluit artikel 1.40
 • Arbobesluit artikel 1.41
 • Arbobesluit artikel 1.42
 • Arbeidstijdenwet artikel 4.5

Een korte omschrijving en een link naar de volledige teksten van de artikelen staan onder het wettelijk kader van de risicogroep.  

Bronnen/achtergrondinformatie: 
Randvoorwaarden: 
 • De maatregelen kunnen pas getroffen worden wanneer de medewerkster kenbaar heeft gemaakt dat zij zwanger is.
 • De medewerkster is verplicht zich te houden aan de beschermende maatregelen.
Onderdeel van de Arbeidshygiënische Strategie: 
Individuele bescherming verplicht
Datum oplossing geplaatst: 
25 januari 2016
Trefwoorden: 
zwangerschap
zwangere
werktijden
lactatie
nachtdiensten
zwangerschapsonderzoek