Bijzondere groepen

Aandacht voor bijzondere groepen (zwangeren, jeugdigen, ouderen, medewerkers van allochtone afkomst die de taal niet (goed) machtig zijn) is een verplichting vanuit de Arbo-wet. Omdat binnen de huisartsenpraktijken en huisartsenposten veel vrouwen werkzaam zijn, én men te maken heeft met voor de ongeboren vrucht schadelijke stoffen, is er in deze catalogus extra aandacht voor zwangere medewerksters opgenomen.

Zwangere medewerkers

Iedere medewerker heeft recht op een veilige en gezonde werkplek. Om dit te realiseren moeten werkgevers maatregelen treffen die voldoen aan het beschermingsniveau van de Arbowet. Naast de reguliere maatregelen die voor iedereen gelden, zijn er ook aanvullende maatregelen ter bescherming van:

  1. de zwangerschap, om een miskraam of vroeggeboorte te voorkomen;
  2. het ongeboren kind, om aangeboren afwijkingen of een laag geboortegewicht te voorkomen;
  3. de borstvoeding, om terugslag op de borstvoeding te voorkomen;
  4. de zuigeling, om het overbrengen van gevaarlijke stoffen of infectierisico’s door het geven van borstvoeding te voorkomen;
  5. de gezondheid van de medewerkster zelf. De belastbaarheid van de vrouw verandert (snel) door de zwangerschap; bepaalde risico’s hebben een grotere impact dan daarvoor.

In de zwangerschap kunnen risico’s leiden tot schade aan de zwangerschap en het ongeboren kind. Maar ook de belastbaarheid van de vrouw zelf is veranderd. Zo zijn zwangere vrouwen bijvoorbeeld vatbaarder voor infecties na blootstelling aan biologische agentia. In de huisartsenpraktijk en -post, zijn er voor zwangere medewerksters met name extra risico's te verwachten met betrekking tot de onderwerpen blootstelling aan gevaarlijke stoffen en biologische agentia (infectierisico's), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, agressie & geweld) en nachtdiensten.

Door een van de oplossingen aan te klikken wordt een beschrijving van de oplossing getoond, in de volgorde van de arbeidshygiënische strategie zoals de Arbo-wet voorschrijft.
Dat wil zeggen dat bronaanpak (wegnemen van het risico) de voorkeur heeft, daarna collectieve bescherming, dan individuele bescherming en daarna eventueel het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm).
Het is eveneens mogelijk een selectie van Oplossingen te maken voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoOplossingArbeidshygiënische Strategie
Bijzondere groepen
Zwangeren en borstvoedingIndividuele bescherming verplicht
 
Zwangeren en werktijdIndividuele bescherming verplicht
OplossingArbeidshygiënische Strategie
Risico Bijzondere groepen
Zwangeren en borstvoedingIndividuele bescherming verplicht
Zwangeren en werktijdIndividuele bescherming verplicht