Headset

Beschrijving oplossing: 

Een headset kan uitkomst bieden wanneer er gelijktijdig gefelefoneerd en beeldschermwerk verricht moet worden. Terwijl de medewerker een patiënt aan de telefoon heeft moet er vaak ook iets worden opgezocht in het systeem of een afspraak gepland worden in de elektronische agenda. Ook gelijktijdig telefoneren en notities maken komt regelmatig voor. Bij het afluisteren van de receptenlijn wordt doorgaans tegelijkertijd beeldschermwerk verricht terwijl de telefoon wordt afgeluisterd. Door gebruik van een headset wordt voorkomen dat de hoorn van de telefoon tussen schouder en hoofd wordt geklemd.

Oplossing voor arborisico: 

Fysieke belasting – baliewerk.

Minimum eisen: 

Voor elke assistent is om hygiënische redenen een eigen headset aanwezig.

Andere voordelen bij toepassing oplossing: 

Minder last van het omgevingsgeluid waardoor de patiënt gemakkelijker verstaan wordt.

Tips: 
  • Gebruik een draadloos systeem zodat de assistent mobieler is.
  • Laat u goed voorlichten over de headsets, zodat u de keuze maakt die bij het werk van uw medewerkers past.

 

Relevante wet- en regelgeving: 
  • Arbobesluit artikel 5.4

Een korte omschrijving en een link naar de volledige teksten van de artikelen staan onder het wettelijk kader van de risicogroep. 

Succes- en faalfactoren: 

Een draadloze headset wordt gemakkelijker geaccepteerd door de assistenten omdat deze men hierdoor mobieler is.

Randvoorwaarden: 
  • De headset moet geschikt zijn voor de omstandigheden waarin ermee wordt gewerkt.
  • Voor iedere medewerker die weleens gelijktijdig telefoneert en administratieve taken (beeldschermwerk, pen en papier) uitvoert, is uit hygienisch oogpunt een eigen headset aan te raden.
Onderdeel van de Arbeidshygiënische Strategie: 
Collectieve bescherming vrijblijvend
Datum oplossing geplaatst: 
21 januari 2016
Trefwoorden: 
headset
telefoneren
telefoonhoorn