Hinderlijk geluid

Hinderlijk geluid verstoort de aandacht en de concentratie, waardoor sneller fouten worden gemaakt.Ā Over het algemeen geldt als richtlijn dat de aandacht niet verstoord wordt bij geluid met een equivalent geluidsniveau tot 45 dB(A). Dit niveau doet zich normaal gesproken voor in de situatie dat er op de werkplek niet wordt gesproken. Ter indicatie: bij het spreken met normale stem is sprake van 55 dB(A) en bij het spreken met luide stem is sprake van 65 dB(A).

Door een van de oplossingen aan te klikken wordt een beschrijving van de oplossing getoond, in de volgorde van de arbeidshygiƫnische strategie zoals de Arbo-wet voorschrijft.
Dat wil zeggen dat bronaanpak (wegnemen van het risico) de voorkeur heeft, daarna collectieve bescherming, dan individuele bescherming en daarna eventueel het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm).
Het is eveneens mogelijk een selectie van Oplossingen te maken voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoOplossingArbeidshygiënische Strategie
Hinderlijk geluid
HeadsetCollectieve bescherming vrijblijvend
 
Beeldschermwerkplek: ergonomische instellingCollectieve bescherming verplicht
 
Front-office: ergonomische inrichtingCollectieve bescherming verplicht
OplossingArbeidshygiënische Strategie
Risico Hinderlijk geluid
HeadsetCollectieve bescherming vrijblijvend
Beeldschermwerkplek: ergonomische instellingCollectieve bescherming verplicht
Front-office: ergonomische inrichtingCollectieve bescherming verplicht