Binnenklimaat

Beschrijving oplossing: 

In de huisartsenpraktijk of huisartsenpost behoort het binnenklimaat comfortabel te zijn. Tot het binnenklimaat worden gerekend:

 • temperatuur;
 • luchtvochtigheid;
 • luchtsnelheid; 
 • ventilatie.

Een goed binnenklimaat regelt men met technisch voorzieningen als verwarming, koeling en ventilatie. Afhankelijk van de bezetting, warmteproductie en de eigenschappen van het gebouw, zoals de isolatie, moet voor elke situatie op maat bepaald worden welke technische installaties nodig zijn.

Klimaat is een individuele beleving en aangezien mensen verschillen, is het onmogelijk om een 100% tevredenheid te creëren in een ruimte met meerdere personen. Neem klachten serieus en streef naar zo min mogelijk klachten.

Oplossing voor arborisico: 

Omgevingsfactoren - Klimaat

Minimum eisen: 

Zorg voor voldoende regelmogelijkheden met betrekking tot de instelling van het klimaat.

Andere voordelen bij toepassing oplossing: 

Medewerkers zullen zich in een kantoor met een goed binnenklimaat prettiger voelen, minder snel ziek worden en beter presteren.

Tips: 
 • Als het ontwerp van het ventilatiesysteem voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit, is tevens voldaan aan de eisen uit het Arbobesluit. 
 • Bij klachten over binnenklimaat is eerst een goed onderzoek nodig door een deskundig bedrijf of arbodienst.
 • Wanneer de praktijk alleen langs natuurlijke weg (via roosters in de ramen of muren) wordt geventileerd, moet u ervoor zorgen dat de roosters zo veel mogelijk open staan.
 • Spreek met de installateur af dat de norm NEN EN ISO 7730 wordt toegepast.
 • Vooral het klimaat op de werkplekken bij de ingang van de huisartsenpraktijk of -post (zoals de receptiebalie en de wachtruimte) zijn doorgaans lastig beheersbaar. Met een tochtsluis of een warmtegordijn kan tocht of kou zoveel mogelijk buiten het pand gehouden worden.
 • Technische oplossingen zijn o.a.: toepassing van een (mobiele) koelunit, ventilatoren, buitenzonwering, verbetering dak- en/of gevelisolatie.
 • Stel eventueel bodywarmers of andere verwarmende kleding beschikbaar aan mensen die het snel koud hebben.
Relevante wet- en regelgeving: 
 • Arbobesluit artikel 5.12
 • Arbobesluit artikel 6.1
 • Arbobesluit artikel 6.2
 • Arboregeling artikel 5.2

Een korte omschrijving en een link naar de volledige teksten van de artikelen staan onder het wettelijk kader van de risicogroep. 

Bronnen/achtergrondinformatie: 

Voor installateurs:

 • NEN-EN-ISO 7730 Klimaatomstandigheden. Analytische bepaling en interpretatie van thermische behaaglijkheid door berekeningen van de PMV en PPD-waarden en lokale thermische behaaglijkheid, NEN, Delft (geeft alle informatie over een comfortabel binnenklimaat).
 • Thermische behaaglijkheid. Eisen voor de binnentemperatuur in gebouwen (ISSO-publicatie 74), ISSO, Rotterdam, 2004 (bevat methoden voor de berekening van de toelaatbare overschrijding van de klimaatgrenzen).
 • Hitte-stress-calculator.
Succes- en faalfactoren: 

Zorg dat klimaatklachten gemakkelijk bespreekbaar zijn. Ga gezamenlijk op zoek naar een werkbare oplossing.

Onderdeel van de Arbeidshygiënische Strategie: 
Collectieve bescherming verplicht
Datum oplossing geplaatst: 
21 januari 2016
Trefwoorden: 
klimaat
ventilatie
warmte
koeling
luchtsnelheid
tocht
luchtvochtigheid