Wachtvoorzieningen

Beschrijving oplossing: 

De patiënten zullen doorgaans even moeten wachten op een behandeling, recept of spreekuurgesprek. Een goede wachtvoorziening is daarvoor nodig. Een wachtruimte die prettig is ingericht, een aangename temperatuur heeft, goed verlicht is en voorzien is van voldoende en comfortabele stoelen en tijdschriften of spelletjes om de tijd te doden, draagt bij aan het voorkomen van irritaties. Ook duidelijkheid over de wachttijd kan helpen. Zoals een (digitaal) systeem met nummertjes.

Daarnaast kan de inrichting ook het gevoel van veiligheid bij werknemers vergroten. Een losse bureaulamp kan een wapen zijn, een lamp aan het plafond niet. Een achteruitgang in een spreekkamer of een alarmknop kan ook het gevoel van veiligheid vergroten. Als collega’s hoorbaar of (door een glazen wand) zichtbaar aanwezig zijn, kan dat een drempel zijn voor agressief gedrag.

Oplossing voor arborisico: 

Ongewenst gedrag.

Minimum eisen: 
 • Inventariseer risico’s die verband houden met ongewenst gedrag en tref maatregelen om ongewenst gedrag te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.
Andere voordelen bij toepassing oplossing: 

De kwaliteit van de wachtruimte bepaalt voor een groot deel de uitstraling van de huisartsenpraktijk of -post.

Tips: 
 • Overzicht op de wachtruimte vanuit de front-office (balie)
 • Informatie over de wachttijd en/of de uitlooptijd. Daar zijn elektronische systemen voor.
 • Goede akoestiek.
 • Voldoende ventilatie.
 • Daglichttoetreding en liefst uitzicht naar buiten.
 • Indirecte verlichting en directe verlichting boven lectuurtafel.
 • Voldoende zitplaatsen te bepalen uit ervaring, vuistregel voor het afspraakspreekuur: 5 stoelen per arts en 3 tot 4 voor de POH en 2 per andere discipline.Bij een inloopspreekuur: 12 stoelen per behandelaar.
 • Voldoende ruimte, reken op 1,2 m2 minimaal per persoon.
 • Speelhoek voor kinderen, met speelgoed dat geen lawaai maakt.
 • Rust: gesprekken uit andere ruimtes en front-office zijn niet te horen; geen looproutes door de wachtkamer.
 • Lectuurtafel.
 • Folderrek.
 • Prikbord.
 • Sfeer: bijvoorbeeld kunst, kleur en planten.
 • Voorziening om water te drinken.
 • Bij een gehorige praktijkruimte, kan zachte muziek of een lichtkrant de wachtende patiënten afleiding bieden.
 • Gedragsregels: zoals geen huisdieren, niet mobiel telefoneren, niet roken.
 • Voordat u de omgeving opnieuw inricht, is het verstandig om eerst een analyse te maken van de aspecten die:
  - bij klanten agressie kunnen opwekken;
  - bij werknemers een gevoel van onveiligheid veroorzaken.
 • Reken erop dat het herinrichten van een ruimte enige tijd in beslag zal nemen; ook moeten kosten worden gemaakt voor de herinrichting.
Bronnen/achtergrondinformatie: 
Succes- en faalfactoren: 

Een goede analyse en voorbereiding met in samenwerking met externe specialisten (naast architecten zijn dat ergonomie adviseurs voor de toetsing op functionaliteit en gebruikscomfort) draagt bij aan een goed ontwerp. De kans op missers die gepaard gaan met irritatie en kosten doordat aanpassingen nodig zijn, wordt hierdoor geminimaliseerd.

Randvoorwaarden: 

Er moet voldoende ruimte zijn in de huisartsenpraktijk of -post voor het realiseren van een goede wachtruimte.

Onderdeel van de Arbeidshygiënische Strategie: 
Collectieve bescherming verplicht
Datum oplossing geplaatst: 
21 januari 2016
Trefwoorden: 
wachten
wachttijd
spreekuur
uitlooptijd