Bespreekbaar maken van ongewenst gedrag

Beschrijving oplossing: 

In een huisartsenpraktijk of op een huisartsenpost werken in het algemeen een beperkt aantal medewerkers intensief met elkaar samen. In zo’n kleine organisatie is het heel goed mogelijk om eventuele problemen met ongewenst gedrag die medewerkers met patiënten of met huisartsen hebben, met elkaar bespreekbaar te maken. Onderwerpen die besproken kunnen worden zijn:

  • wat is wel en wat is niet toelaatbaar,
  • communicatietechnieken: hoe reageert men op elkaar,
  • escalatie en de-escalatietechnieken,
  • welke preventieve maatregelen mogelijk zijn,
  • actuele incidenten bespreken / intervisie.
Oplossing voor arborisico: 

Ongewenst gedrag.

Minimum eisen: 
  • Inventariseer risico’s die verband houden met ongewenst gedrag en tref maatregelen om ongewenst gedrag te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken,
  • Zet dit onderwerp standaard op de agenda van het werkoverleg.
Andere voordelen bij toepassing oplossing: 

In een open bespreekcultuur kunnen ook andere onderwerpen gemakkelijker besproken worden.

Tips: 

Zorg er voor dat het bespreekbaar maken van ongewenst gedrag onderdeel wordt van de organisatiecultuur in de huisartsenpraktijk of huisartsenpost. Wanneer het lukt om elkaar aanspreken niet als kritiek op te vatten, maar juist als tip om elkaar en het team te versterken, is er een basis om op verder te bouwen.

Vraag een (externe) veranderkundige om enkele bijeenkomsten te begeleiden met betrekking tot gespreksvaardigheden.

Relevante wet- en regelgeving: 
  • Arbowet artikel 3 lid 2
  • Arbobesluit artikel 2.15

Een korte omschrijving en een link naar de volledige teksten van de artikelen staan onder het wettelijk kader van de risicogroep. 

Randvoorwaarden: 

Het bespreekbaar maken van ongewenste omgangsvormen lukt het beste in een sociaal veilige omgeving.

Onderdeel van de Arbeidshygiënische Strategie: 
Bronaanpak vrijblijvend
Datum oplossing geplaatst: 
20 januari 2016
Trefwoorden: 
overleg
open cultuur
elkaar aanspreken
bespreken