Klachtenprocedure patiënten

Beschrijving oplossing: 

Om ongewenst gedrag waaronder agressie en geweld van patiënten te voorkomen is een goede klachtenprocedure bruikbaar om daarmee de klachten van patiënten serieus aandacht te geven. Klachten van patiënten over de huisartsenpraktijken en de huisartsenposten dienen ingediend te worden bij een onafhankelijke instantie, hiervoor zijn verschillende instanties ingesteld die per regio in Nederland de klachten afhandelen: zie hiervoor de website van de LHV voor een klachtencommissie (voor de huisartsenpraktijken) bij u in de buurt.

Oplossing voor arborisico: 

Ongewenst gedrag.

Minimum eisen: 

Inventariseer risico’s die verband houden met ongewenst gedrag en tref maatregelen om ongewenst gedrag te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.

Andere voordelen bij toepassing oplossing: 

Goede behandeling van klachten kunnen leiden tot het beter functioneren van de huisartsenpraktijken en de huisartsenposten.

Tips: 
  • Zorg dat een klachtenprocedure is vastgesteld. 
  • Vraag om een folder van de klachtencommissie en plaats deze in de wachtkamer in het folderrek.
  • Maak ook andere manieren bekend aan de patiënten hoe en waar klachten ingediend moeten worden.
Relevante wet- en regelgeving: 
  • Arbowet artikel 3 lid 2
  • Arbobesluit artikel 2.15

Een korte omschrijving en een link naar de volledige teksten van de artikelen staan onder het wettelijk kader van de risicogroep. 

Bronnen/achtergrondinformatie: 

Overzicht klachtencommissie per regio (huisartsenpraktijken) op de website LHV

Randvoorwaarden: 

De klachtenprocedure moet zichtbaar aanwezig zijn in de wachtruimte en op de website van de betreffende huisartsenpraktijk of -post.

Onderdeel van de Arbeidshygiënische Strategie: 
Collectieve bescherming vrijblijvend
Datum oplossing geplaatst: 
19 januari 2016
Trefwoorden: 
klacht
klachten
klachtencommissie
klachtenafhandeling
klachtenregeling
onafhankelijke
onafhankelijkheid