Front-office: een veilig ontwerp

Beschrijving oplossing: 

Het ontwerp en de inrichting van de front-office (balie) kunnen bijdragen aan het voorkomen en beperken van de gevolgen van agressie en geweld. De front-office is vaak de eerste plaats in de huisartsenpraktijk of de huisartsenpost waar het contact met (agressieve) patiënt is. Voor de uitvoering van de balie zijn er de volgende aspecten om reke ing mee te houden, afhankelijk van het gebouw en ontvangstgebied, de bezoekers en de taken aan de balie. 

 • vorm van de balie, met voldoende afstand tussen medewerker en patient;
 • er is zoveel mogelijk zicht vanuit de back-office en/of de rest van de huisartsenpraktijk of de huisartsenpost op de balie door ramen en glazen deuren tussen de front-office en back-office;
 • de balie heeft een vluchtroute waarbij de deur op de vluchtroute in de vluchtrichting draait.

Voor meer informatie klik hier.

Oplossing voor arborisico: 

Ongewenst gedrag

Minimum eisen: 

Inventariseer risico’s die verband houden met ongewenst gedrag en tref maatregelen om ongewenst gedrag te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.

Andere voordelen bij toepassing oplossing: 

Een balie met veel zicht biedt ook ruimtelijkheid en licht.

Tips: 
 • Kies voor een variant waarbij de balie open is als er meerdere medewerkers aanwezig zijn, en een gesloten als slechts één medewerker aanwezig is.
 • De balie kan voorzien zijn van een knop voor stil alarm; hiermee worden de andere collega’s in de praktijk gewaarschuwd.
 • Deuren op de vluchtroute openen in de vluchtrichting.
 • De balie kan uitgevoerd worden zonder toegang aan de voorzijde;
 • De balie kan afgesloten worden met hard glas.
 • De balie kan hoog (115 cm) uitgevoerd worden: zie oplossing: "Ergonomische inrichting: Front-office".
 • In bijzondere gevallen kan gekozen worden voor een open balie met een systeem waarmee een scherm na het indrukken van een knop zeer snel de balie afsluit.
Relevante wet- en regelgeving: 
 • Arbowet artikel 3 lid 2
 • Arbobesluit artikel 2.15.

Een korte omschrijving en een link naar de volledige teksten van de artikelen staan onder het wettelijk kader van de risicogroep. 

Bronnen/achtergrondinformatie: 
Onderdeel van de Arbeidshygiënische Strategie: 
Collectieve bescherming vrijblijvend
Datum oplossing geplaatst: 
19 januari 2016
Trefwoorden: 
agressie
balie
vluchtweg
alarm
hoge balie
front-office
vluchtroute