Assistentie verlenen bij moeilijke patiënten

Beschrijving oplossing: 

Maak vooraf afspraken over hoe je elkaar kunt helpen: wanneer patiënten emotioneel worden, vertonen zij soms ongewenste omgangsvormen. Afspraken zouden bijvoorbeeld kunnen zijn:

  • Check na een paar minuten (spreek met elkaar af hoeveel) door even de spreekkamer in te lopen met thee/koffie.
  • Bel met elkaar en spreek een code vooraf af.
  • Voer een gesprek met een patient, waarvan vooraf wordt vermoed dat het lastig kan gaan worden, met z'n tweeen.
  • Geef extra aandacht aan de patiënt bij binnenkomst.

Zorg verder voor preventieve maatregelen door spreekruimtes in te richten die speciaal geschikt zijn voor het voeren van lastige gesprekken (meubilair, keuze waar je plaats neemt (dichtbij de deur), voldoende diepe tafel om afstand te bewaren, alarmknop, etc.). Ook trainingen omgaan met agressie worden aangeraden.

Oplossing voor arborisico: 

Ongewenst gedrag.

Minimum eisen: 

Inventariseer risico’s die verband houden met ongewenst gedrag en tref maatregelen om ongewenst gedrag te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.

Andere voordelen bij toepassing oplossing: 

Collegiale betrokkenheid. Versterken van het teamgevoel en meer samenwerking.

Tips: 

Plan de komst van moeilijke patiënten in op momenten dat er meerdere collega’s in de praktijk of op de huisartsenpost zijn.

Relevante wet- en regelgeving: 
  • Arbowet artikel 3 lid 2
  • Arbobesluit artikel 2.15.

Een korte omschrijving en een link naar de volledige teksten van de artikelen staan onder het wettelijk kader van de risicogroep. 

Bronnen/achtergrondinformatie: 

Personeelshandboek, hoofdstuk werkoverleg.

Onderdeel van de Arbeidshygiënische Strategie: 
Individuele bescherming verplicht
Datum oplossing geplaatst: 
19 januari 2016
Trefwoorden: 
afspraken
werkoverleg
hulp
assistentie
moeilijke patiënten