Alleen werken

Beschrijving oplossing: 

Uit oogpunt van preventie is het gewenst dat de deur gesloten is en de patiënt/bezoeker aanbelt. De assistent kan via een spion in de deur, een doorzichtig gedeelte van de deur, een telecom en/of camera horen en/of zien welke patiënt of bezoeker zich meldt en dan pas toegang verschaffen door de deur te openen.

Zeker in de middaguren komt het vaak voor dat een assistent alleen op de praktijk werkt. Vaak is de deur van de huisartsenpraktijk permanent geopend. Ongewenste personen, bijvoorbeeld patiënten die eerder agressief zijn geweest of bedreigingen hebben geuit, kunnen zich dan zonder enige beperking toegang verschaffen tot de praktijk. 

Oplossing voor arborisico: 

Ongewenst gedrag.

Minimum eisen: 

Inventariseer risico’s die verband houden met ongewenst gedrag en tref maatregelen om ongewenst gedrag te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.

Tips: 
  • Zorg dat de voordeur afgesloten is en voor de patient / bezoeker is voorzien van een deurbel en een spion, doorzichtig gedeelte of camerasysteem.
  • Meld je aan het eind van de dag, bij het afsluiten van de praktijk telefonisch af bij een collega of de huisarts.
  • Zorg onderling voor een telefonische bereikbaarheid.
Relevante wet- en regelgeving: 
  • Arbowet artikel 3 lid 2
  • Arbobesluit artikel 2.15

Een korte omschrijving en een link naar de volledige teksten van de artikelen staan onder het wettelijk kader van de risicogroep. 

Bronnen/achtergrondinformatie: 
Randvoorwaarden: 

Het afsluiten van de voordeur bij alleen werken moet ingebed zijn / worden in de organisatiecultuur en het gedrag. En niet alleen een korte periode na een incident.

Onderdeel van de Arbeidshygiënische Strategie: 
Collectieve bescherming verplicht
Datum oplossing geplaatst: 
19 januari 2016
Trefwoorden: 
deurafsluiting
alleen werken
camerasysteem
spion
glazen deur
deurbel