Telefonische bereikbaarheid

Beschrijving oplossing: 

Bevorder de telefonische bereikbaarheid. In de toolkit bereikbaarheid vindt u hiervoor suggesties. Patiënten of hun familie raken vaak geprikkeld of worden lastig als zij lang moeten wachten aan de telefoon of in het geheel de huisartsenpraktijk of -post niet telefonisch kunnen bereiken (steeds de "in gesprek toon"). Een slechte telefonische bereikbaarheid kan het begin zijn van ongewenste omgangsvormen, zoals verbale agressie, naar de medewerkers van de praktijk of post. Daarom is een optimale bereikbaarheid belangrijk, voor de preventie van ongewenst gedrag.

Oplossing voor arborisico: 

Ongewenst gedrag.

Minimum eisen: 

Inventariseer risico’s die verband houden met ongewenst gedrag en tref maatregelen om ongewenst gedrag te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.

Andere voordelen bij toepassing oplossing: 

Voor de kwaliteit van het werk van de huisartsenpraktijk of -post is een snelle telefonische bereikbaarheid een belangrijk criterium.

Tips: 

De werkgroep Bereikbaarheid & Beschikbaarheid van de LHV heeft richtlijnen geformuleerd voor de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de huisartsenvoorziening.
Zie de digitale toolkit van de LHV.

Relevante wet- en regelgeving: 
  • Arbowet artikel 3 lid 2
  • Arbobesluit artikel 2.15

Een korte omschrijving en een link naar de volledige teksten van de artikelen staan onder het wettelijk kader van de risicogroep. 

Bronnen/achtergrondinformatie: 

Zie de digitale toolkit van de LHV, opgenomen in de toolkit Bereikbaarheid bestaande uit:

  • Checklist bereikbaarheid (pdf)
  • Communicatieadvies (pdf)
  • Tips om uw bereikbaarheid te verbeteren (pdf)
  • Conceptbrieven (pdf)
  • Een goed telefoonsysteem in 5 stappen (pdf)

Deze pdf bestanden staan op een afgeschermde pagina en kunnen alleen benaderd worden als u inlogt op uw account.

Onderdeel van de Arbeidshygiënische Strategie: 
Collectieve bescherming verplicht
Datum oplossing geplaatst: 
18 januari 2016
Trefwoorden: 
wachttijd
spreekuur
uitlooptijd
triage
agenda
agenderen
afspraken maken
afspraak
wachten