Wachttijden spreekuren (overdag)

Beschrijving oplossing: 

Besteed aandacht aan een realistische planning van het spreekuur. Patiënten hebben over het algemeen een druk dagprogramma en accepteren een forse uitloop van het spreekuur niet. Zij raken dan ook geïrriteerd als de huisarts niet op het afgesproken tijdstip de patiënt binnenroept. Irritatie ontstaat ook als de patiënt vlak voor het afgesproken tijdstip binnenkomt en hij of zij moet vaststellen dat het spreekuur uitloopt. Slechte planning van het spreekuur kan leiden tot ongewenste omgangsvormen.

Oplossing voor arborisico: 

Ongewenst gedrag.

Minimum eisen: 

Inventariseer risico’s die verband houden met ongewenst gedrag en tref maatregelen om ongewenst gedrag te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.

Andere voordelen bij toepassing oplossing: 

Een realistische planning draagt tevens bij aan een verminderd gejaagd gevoel bij de huisarten en minder overwerk.

Tips: 

Preventiemaatregelen zouden kunnen zijn:

  • Een goede triage van de assistent zorgt voor een verbeterde planning. Assistenten kunnen een opleiding triagist volgen (nascholing).
  • Goed agendabeheer met ruimte voor calamiteiten.
  • Maak inzichtelijk welke patiënten meer tijd nodig hebben dan de standaard tijd per consult en houd daar dan rekening mee.
  • Plan een aantal malen over de dag extra tijd in om uitlooptijd op te vangen.
  • Attendeer patiënten aan te geven of zij meerdere klachten / vragen hebben zodat een dubbele consulttijd kan worden ingepland.
  • informeer de wachtende patiënten over het spoedgeval en geef een inschatting van de uitlooptijd.
  • Bied de wachtende patiënten aan een nieuwe afspraak te maken.
  • Geef patiënten informatie over de wachttijd en/of de uitlooptijd. Daar zijn elektronische systemen voor.

Zie de digitale toolkit van LHV

Relevante wet- en regelgeving: 
  • Arbowet artikel 3 lid 2
  • Arbobesluit artikel 2.15

Een korte omschrijving en een link naar de volledige teksten van de artikelen staan onder het wettelijk kader van de risicogroep. 

Onderdeel van de Arbeidshygiënische Strategie: 
Bronaanpak verplicht
Datum oplossing geplaatst: 
18 januari 2016
Trefwoorden: 
wachttijd
spreekuur
uitlooptijd
triage
agenda
agenderen
afspraken maken
afspraak
wachten